एनेस्थेसिया मास्क

  • थोक महिला PVC प्रकार एनेस्थेसिया मास्क बिक्रीको लागि

    थोक महिला PVC प्रकार एनेस्थेसिया मास्क बिक्रीको लागि

    एनेस्थेसिया मास्कहरू बिरामीको मुख र नाक दुबै छोप्न, ग्यास वितरण गर्न, र/वा अन्य इन्हेलेसन एनेस्थेटिक्सहरू एनेस्थेटिक प्रक्रिया अघि, समयमा र पछि प्रयोग गरिन्छ।अनुहारको आकार र आकारमा भिन्नताहरूको कारण, एनेस्थेसिया मास्कहरूका विभिन्न आकारहरू उपलब्ध छन्।