डिस्पोजेबल केन्द्रीय भेनस क्याथेटर किट

  • Disposable Central Venous Catheter Kit (mini tray)

    डिस्पोजेबल केन्द्रीय भेनस क्याथेटर किट (मिनी ट्रे)

    यदि तपाइँलाई लामो समयको लागि हेरचाह आवश्यक छ भने, तपाइँले केन्द्रीय भेनस क्याथेटर भनिन्छ पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई केन्द्रीय रेखा पनि भनिन्छ। CVC लाइन एक पातलो ट्यूब पनि हो, तर यो नियमित IV भन्दा धेरै लामो छ। यो सामान्यतया तपाइँको हात वा छातीमा ठूलो नसमा जान्छ। केन्द्रीय भेनस क्याथेटर किटमा केन्द्रीय शिरापरक क्याथेटर र डिस्पोजेबल क्लिनिकल प्रयोगको लागि अन्य भागहरू हुन्छन्।