स्थानीय एनेस्थेसिया

  • Disposable surgical safe spinal epidural anesthesia kit CE

    डिस्पोजेबल सर्जिकल सेफ स्पाइनल एपिडुरल एनेस्थेसिया किट सीई

    डिस्पोजेबल एनेस्थेसिया किटमा एपिडुरल सुई, मेरुदण्डको सुई र समान आकारको एपिड्युरल क्याथेटर हुन्छ, लातले प्रतिरोधात्मक तर संरचनात्मक रूपमा मजबूत क्याथेटर लचिलो टिप बनाउने क्याथेटर प्लेसमेन्ट सुविधाजनक। को जोखिम
    नजानेको डुरा पंचर वा पोशाक फुट्ने स्पष्ट रूपमा नरम र लचिलो क्याथेटर टिपको साथ कम गरियो।